Stockmann på plus tack vare Lindex

Stockmann-varuhusen gör fortfarande minusresultat, men förlusten blev mindre än i fjol. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Under det första halvåret 2020 lyste Stockmanns nyckeltal rött, men under samma period i år är siffrorna klart på plussidan.

Stockmann gör klara framsteg jämfört med den katastrofala fjolårsvåren då koncernen försattes i sanering.

Både omsättningen och resultatet är klart bättre under det senaste kvartalet än under samma period i fjol, visar delårsrapporten. Också om man ser till hela det första halvåret är siffrorna starkare än under jämförelseperioden.

Den justerade rörelsevinsten för halvåret uppgick till 5,6 miljoner, jämfört med en förlust på 25,9 i fjol.

Under fredagens presskonferens lyfter vd Jari Latvanen fram att både dotterbolaget Lindex och varuhuskedjan Stockmann förbättrade sina resultat.

– Marknaden började återhämta sig, och det är mycket positivt att Lindex rent av utvecklats bättre än marknaden, och Stockmann är i linje med marknaden. Antalet besökare ökade under andra kvartalet och i synnerhet modekategorierna presterade bra, kommenterar Latvanen.

Varuhusen fortfarande på minus

Spjälkar man upp rapporten enligt affärsområde ser man ändå att Stockmann-delen – resultatförbättringen till trots – fortfarande går på minus.

Stockmann-nätbutikens omsättning ökade med 82 procent jämfört med 2019, men jämför man med första halvåret 2020 minskade den med 22 procent.

– Det är rätt klart att minskningen beror på att fler vågar besöka varuhusen nu än för ett år sedan, säger Latvanen.

För månaderna april-juni redovisar varuhusen en justerad rörelseförlust på 4 miljoner, klart mindre än fjolårsförlusten på 15,2 miljoner men likväl på minus.

Samtidigt noteras Lindex för en nästan dubbelt så stor rörelsevinst som i fjol, med 32,2 miljoner jämfört med 17,2 miljoner under jämförelseperioden. Lindex har varit koncernens kassako en längre tid.

Rapporten föll ändå i god jord hos investerarna, trots att själva Stockmann-varuhusen fortfarande kämpar med att nå lönsamhet. Aktien steg med hela 20 procent i den inledande handeln på fredagen.

Skulder omvandlades till aktier

För ett år sedan tvingades Stockmann till skuldsanering efter en lång ekonomisk kräftgång. Totalt handlade det om ett skuldberg på 740 miljoner euro som bolaget inte klarade av att betala.

Saneringen, som fortfarande pågår, har nu lättat situationen för koncernen.

Det har skett bland annat genom att konvertera en del av skulderna till aktier i bolaget genom en nyemission av aktier. Emissionen genomfördes i början av sommaren, och resulterade i att 72 miljoner i skulder har omvandlats till aktier.

Detta innebar att de befintliga storägarnas innehav minskade, samtidigt som nya aktörer kapade åt sig stora stycken av bolaget.

En sådan nykomling är brittiska riskkapitalbolaget Northwall capital, som köpte upp andra företags fordringar och därigenom kom över 5,5 procent av aktierna.

En central del av saneringsprogrammet är försäljningen av varuhusfastigheterna i Helsingfors, Riga, Tallinn, som gemensamt har beräknats vara värda kring 650 miljoner euro. Tanken är att varuhusen ska betala hyra för lokalerna till den nya ägaren.

Försäljningsprocessen pågår fortfarande. På presskonferensen Latvanen vill inte ge någon vidare formation om försäljningen än att den framskrider enligt plan:

– Vi meddelar när det är klart.

Andra kvartalet 2021 (andra kvartalet 2020 i parentes). Alla siffror i miljoner euro.

Omsättning: 228 (182,7)

Justerat rörelseresultat: 26,7 (0,8)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning