Stockholmsbåtens gyllene år är förbi – det ena rederiet hoppar av, tror forskare

Borgåbon Mika Sunis stora resnöje är Sverigebåten. Men med egen bakgrund i resebranschen förstår han att dagarna för Helsingforslinjen kan vara räknade. Bild: Fotomontage: Sami Pitkänen/Kristoffer Åberg

Efter en 13 månaders paus hoppas de båda rederierna bakom Sverigebåtarna att kunna lägga ut igen till påsk. Men Helsingforslinjens guldålder är förbi. Under det här årtiondet kommer någotdera rederiet på linjen att ge upp, säger logistikprofessor Lauri Ojala.

Den har sin plats i finlandssvenska hjärtan, båten till Stockholm. Linjen är det mentala bandet mellan två nordiska huvudstäder, minst lika viktigt som själva resan över.Borgåbon Mika Suni, 53, till v...