Konsten att be om pengar utan att verka desperat

Bild: Hildonen Wilfred

“Du borde söka stipendium för att söka stipendium”, fick min vän bildkonstnären höra av sin bror. Jag skrattade. Jag var i början av mitt illustratörsliv, ännu obevandrad i stipendiesökandets konst. Nu har skrattet fastnat i halsen.

Att skriva stipendieansökningar är en konstform i sig. Det är konsten att framhäva sig själv utan att verka skrytsam. Det är konsten att be om pengar utan att verka desperat. Och det är konsten se avs...