Stimulanspaketen är exceptionella instrument i en exceptionell kris, inte någon bestående mekanism

"Det är fåfängt att tro att vi nu skulle leva i den sista krisen som drabbar världsekonomin."

EU gjorde många fel i hanteringen av eurokrisen tio år sedan, med ekonomiska förluster och sociala katastrofer som följd. Desto mer glädjande är det att EU klarat sig betydligt bättre när det gä...