Stimulansmiljarder till fossil energi, trots stolta klimatlöften

USA är det G20-land som riktar de största direkta subventionerna till utvinning av fossil energi, som oljeriggen Double Eagle Energy i Texas. Bild: Tony Gutierrez/TT–AP

Medan världens största länder slår fast mål om klimatneutralitet fortsätter de att finansiera fossil energi, frikostigare än förut. G20-länderna subventionerar årligen olja, gas och stenkol med över en halv biljon dollar, visar en färsk rapport.

Japan och Sydkorea har nyligen lovat att de siktar på klimatneutralitet 2050, Kina till 2060. Och USA har precis valt en president som lovat klimatneutralitet till 2050, vilket EU gjort förut.Men samt...