Stilistiskt mångfasetterade och intellektuellt rörliga slagverkskonserter

Wienaren HK Gruber är tonsättare, kontrabasist, dirigent och chansonnier och förhåller sig i sitt komponerande synnerligen oortodoxt till modernistiska dogmer. Bild: Priska Ketterer

Wienaren HK Grubers polystilism är lika originell som fascinerande, och slagverkaren Colin Currie tycks formligen njuta av att få förverkliga de intrikata men tacksamt skrivna solostämmorna i de två konserterna för slagverk och orkester.

Ta esprin och vitaliteten hos en Milhaud och en Jolivet, den suggestiva expressiviteten hos en Berg, den harmoniskt-melodiska sötman och stringensen hos en Gershwin och en Bernstein, den bitande lätts...