Stigande havsnivåer och sjösprång förklaras i avhandling

Havu Pellikka har under de senaste åren undersökt fenomenet sjösprång och hur Finlands havsnivå kommer se ut i framtiden. Bild: Niklas Tallqvist

Varför kan minimala tsunamier uppstå i Finska viken? Och varför är den finska höjningen av havsnivån långsammare än genomsnittet? Det är två frågor som Havu Pellikka svarar på i sin doktorsavhandling.

Havu Pellikka försvarar under torsdagen sin doktorsavhandling vid Helsingfors universitet där han tittar på hur havsnivån längs den finska kusten har förändrats från 1920-talet tills nu. Forskni...