Stiftelsen Tre Smeder säljer stort Aktia-innehav till Erkki Etola – "En fråga om riskhantering"

Aktia Bank får ny storägare. Bild: Niklas Tallqvist

Aktias största ägare, Stiftelsen Tre Smeder, vill sprida sina risker och säljer största delen av sitt innehav i banken. Köpare är finansmannen Erkki Etola.

Affären innebär att Stiftelsen Tre Smeder (före detta Sparbanksstiftelsen i Helsingfors) minskar sitt ägande i Aktia från 9,34 procent till 2,48 procent. Erkki Etola köper aktierna via sina bola...