Stiftelsen för Åbo Akademi vill riva och bygga nytt – akademin tvekar kring behovet av fler lokaler

Fastighetsägaren Stiftelsen för Åbo Akademi planerar att riva den höga delen av byggnadskomplexet Gadolinia nästa år. Åbo stads nämnd för fastighets- och byggnadsärenden beviljade rivningslovet i oktober 2019. Bild: Mikael Piippo/SPT

Åbo Akademi har förkörsrätt när Stiftelsen för Åbo Akademi söker hyresgäster till den byggnad som planeras i stället för betongjätten Gadolinia.

Åbo Akademi har inte bestämt sig om man vill flytta in i den byggnad som planeras i stället för universitetsbyggnaden Gadolinia på campusområdet i Åbo. Gadolinias ägare Stiftelsen för Åbo Akademi planerar att riva delar av byggnadskomplexet och bygga nytt i stället, men saknar ännu hyresgäster till de nya lokalerna.

– Utgångsläget är att stiftelsens uppgift är att stödja Åbo Akademis verksamhet, och det är till akademin vi i första hand erbjuder de nya lokalerna, säger Mika Soinio, fastighetschef vid Stiftelsen för Åbo Akademi.

Gadolinia byggdes år 1969. I områdets detaljplan står det att byggnaderna i kvarteret ska tjäna utbildningsverksamhet. För att bygga byggnader för andra ändamål krävs ett undantagslov, säger Soinio.

Åbo museicentral ville spara altanen i byggnadskomplexet Gadolinia samt kårrestaurangen Gados lokaler. Fastighetsägaren Stiftelsen för Åbo Akademi planerar inte att riva de delarna av byggnadskomplexet. Bild: Mikael Piippo/SPT

Åbo stads nämnd för fastighets- och byggnadsärenden beviljade ett rivningslov för Gadolinia i oktober 2019. Rivningslovet gäller den sex våningar höga så kallade laboratoriebyggnaden och en del av platån som täcker Gadolinias innergård.

Enligt Mika Soinio är rivningslovet i kraft till hösten 2022. Stiftelsen för Åbo Akademi utarbetar för tillfället en rivningsplan för Gadolinia.

– Vi måste komma i gång med rivningen innan rivningslovet går ut.

"Det gäller att utreda kostnaderna"

Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi har ett hyreskontrakt för den nuvarande byggnaden fram till årsskiftet. Före det ska akademins flytt till den nya universitetsbyggnaden Aurum bli klar, säger Heidi Backman, direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi.

Aurum ligger några kvarter från Gadolinia. Åbo Akademi delar byggnaden med Åbo universitet.

Enligt Backman utreder akademin olika alternativ för hur dess verksamhet ordnas i framtiden. Hon säger att akademins styrelse gett klartecken att förhandla med Stiftelsen för Åbo Akademi om möjligheten att hyra in sig i en ny universitetsbyggnad på Gadolinias plats, men att man ännu inte kommit längre än så.

– Det gäller att utreda kostnaderna och vilka våra behov är. I den processen vill vi lyssna på personalens åsikter.

Kårrestaurangen Gado stänger efter höstterminen eftersom hyreskontraktet mellan Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi går ut vid årsskiftet. Arkivbild. Bild: Mikael Piippo/SPT

Backman medger att möjligheten att flytta in i en splitterny byggnad som i byggskedet kan skräddarsys enligt akademins behov är lockande.

– Kvarteret är viktigt för Åbo Akademi. Vi har verksamhet i andra byggnader i kvarteret och det är en viktig del av vårt Åbocampus, säger hon.

Kårrestaurangen Gado stänger

När det nuvarande hyreskontraktet mellan Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi går ut vid årsskiftet innebär det också ett slut för kårrestaurangen Gado.

– Det är den senaste planen som vi hört från Åbo Akademi, säger Bodil Stadthagen.

Stadthagen var tidigare restaurangchef för Gado och har nu gått över till samma post vid den nya kårrestaurangen Aurum. Restaurang Aurum öppnade i augusti.

Direktör Heidi Backman vid Åbo Akademi bekräftar att Gado måste stänga när det nuvarande hyreskontraktet för Gadolinia går ut. Själva restauranglokalen ska ändå inte rivas, och Backman öppnar för möjligheten att kårrestaurangen en vacker dag öppnar på nytt i samma lokal.

– Det finns behov av kårrestauranger i området. De nuvarande restaurangerna är ofta fulla. Det är möjligt att Gado återuppstår i ny skepnad i framtiden.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning