Stiftelsen Bensow har aldrig försummat att uppfylla sina stadgeenliga uppgifter

Bild: Wilfred Hildonen

Stiftelsen Bensow har i hundra år använt all avkastning på sitt kapital till förmån för barn och familjer i utsatta förhållanden och sedermera också för traditionell daghemsverksamhet.

I HBL (11.2) ingår en insändare av Pekka Pinomaa om övervakningen av de finländska stiftelserna. Pinomaa ifrågasätter kvaliteten på Patent- och registerstyrelsens (PRS) övervakning. Argumenteringen tar fasta på framkomna missbruk i förvaltningen av stiftelser och i vissa fall påvisad brottslig verksamhet. Som bevis på en påstådd undermålig övervakning framför Pinomaa som exempel Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan och skeendena där, antagligen under 2008–2013. Pinomaa påtalar ett påstått grovt missbruk i stiftelsen. Grunden till missbruket påstås vara "förmåner som stiftelsens styrelsemedlemmar och den närmaste kretsen kring dem på ett brottsligt sätt åtnjutit". Ytterligare skriver Pinomaa att övervakningen i detta fall inte fungerat på grund av att PRS i åratal skulle ha fått felaktig information av stiftelsen vilken den inte hade kontrollerat.

När man i offentligheten kommer ut med påståenden om brottsligt förfarande är det minsta kravet man kan ställa att uppgifter som läggs fram som fakta stämmer överens med verkligheten. I all synnerhet gäller det fakta, som en person med juridisk utbildning som vicehäradshövding Pinomaa, lägger fram. I fallet Bensow och här avsedda förmåner avses hyror för stiftelsens fastigheter i Grankulla. Uthyrningen av fastigheterna i fråga har prövats av allmänna åklagaren. Denne drog slutsatsen att stiftelsens närkrets inte gynnats med skada som konsekvens för stiftelsen och beslöt att inte väcka åtal i frågan (22.2.2016). Pinomaa har dessvärre inte bemödat sig att kontrollera sakförhållandena utan kommer i stället med osanningar som närmast är att betrakta som ärekränkning.

Vid en helhetsbedömning av stiftelserna, och i all synnerhet de allmännyttiga, bedriver dessa en mycket disciplinerad verksamhet utan någon som helst egen vinning för sina förtroendevalda. Detta kan lätt påvisas med den statistik som finns tillgänglig. Det arbete som görs i stiftelserna är av stor betydelse i samhället oberoende av hur man vill mäta betydelsen. Personer som slänger omkring sig halvsanningar, lögner eller fakta vars riktighet de inte bemödar sig att kontrollera gör en björntjänst för den sak de påstår sig vara apostlar för.

Stiftelsen Bensow har i hundra år använt all avkastning på sitt kapital till förmån för barn och familjer i utsatta förhållanden och sedermera också för traditionell daghemsverksamhet. Till dags dato har stiftelsen Bensow aldrig försummat att uppfylla sina stadgeenliga uppgifter eller att förvalta sitt kapital stiftelsens ändamål till fromma. En fällande dom har getts, men i det fallet handlade det om en tidigare verksamhetsledares personliga beskattning där stiftelsen agerade som målsägande. Ännu anhängiga rättsprocesser för Bensows del handlar om problem vid sanering av gamla fastigheter 2014. Dessa har ingenting att göra med stiftelsens egentliga stadgeenliga verksamhet.

Johan Hjelt styrelseordförande Annika Stadius styrelsens vice ordförande Stiftelsen Bensows barnhem Granhyddan

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning