Stiftelsen Åbo 2011 tvingas betala två miljoner euro till staten

Bild: Leif Weckström

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat besvären om fördelningen av kostnaderna för de kulturprojekt som förverkligades i samband med kulturhuvudstadsåret i Åbo. Det här innebär att Stiftelsen Åbo 2011 tvingas återbetala knappt två miljoner euro till Undervisnings- och kulturministeriet.

Rättsfallet är en långkörare utan like. Tvisten fick sin början 2014 då Undervisnings- och kulturministeriet återkrävde över två miljoner euro av Stiftelsen Åbo 2011. Enligt ministeriet uppfyllde en del av kulturprojekten inte villkoren för statliga bidrag eftersom verksamheten fortgick efter 2011 då Åbo inte längre var kulturhuvudstad.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut föranleder magsura reaktioner från stiftelsens före detta ordförande Christoffer Taxell som menar att Undervisnings- och kulturministeriet sviker sitt tidigare principbeslut genom att på felaktiga grunder kräva återbetalning av statliga understöd.

"Staten förband sig att finansiera projektet Åbo – Europas kulturhuvudstad 2011 enligt den så kallade 1/3 principen. Enligt den skulle staten av den totala kostnaden för projektet svara för en tredjedel, Åbo stad för en tredjedel och den privata sektorn för en tredjedel. Statens revisionsverk ansåg att för mycket bidrag hade erhållits av andra bidragsgivare än staten (!) och att denna summa skulle dras av från statens bidrag", skriver Taxell i ett pressmeddelande.

Enligt Taxell undergräver dagens beslut nu tilliten och spelreglerna för framtida kulturhuvudstadsprojekt eftersom staten bestraffar aktörer som lyckas håva in donationer från den privata sektorn.

– År 2026 är en finländsk stad igen Europas kulturhuvudstad. Undervisnings- och kulturministeriet ska senast år 2020 utlysa en tävling bland Finlands städer i enlighet med EU:s direktiv. För att kulturhuvudstadsåret då ska lyckas borde ministeriet i god tid före år 2020 meddela vilka regler som gäller, bland annat i fråga om hur bestående resultat kan säkras, säger Christoffer Taxell.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning