Stiftelsejobb kan göras gratis eller vara välbetalt – Kulturfonden toppar arvodesligan, visar HBL:s granskning

Delegationen för stiftelser och fonder gjorde 2016 en enkät bland sina medlemmar och fick svar av över hälften av medlemmarna. Årsarvodena varierade mellan 3 000 euro och 16 000 euro och mötesarvodena låg på mellan cirka 200 och 400 euro per styrelsemedlem. Bild: Mostphotos

HBL:s granskning av finlandssvenska stiftelser visar på stora skillnader: En del betalar stora summor i synnerhet till ordförandena. Andra får inte en cent för att de engagerar sig för allmännyttan.

Vd:n för familjeföretaget Algol, Alexander Bargum, grämde sig i en insändare i HBL nyligen över att styrelsemedlemmarna i de numera fusionerade nymanska stiftelserna lyfter 1 500 euro i månaden i arvo...