Stereotypa bilder av äldre leder till felsatsningar i hälsoarbetet

"Ofrivillig ensamhet och utanförskap bör prioriteras på alla nivåer och inom olika grupper."

Äldre känner sig oftare ensamma än vad andra åldersgrupper gör. Såväl i medier som i finländska forskningsrapporter lyfts den här bilden av äldre personer fram och man talar generaliserande om "...