Stenudden blir naturskyddsområde

Bild: Pira Cousin

Stenuddens gamla skogsområde i Hertonäs i Helsingfors blir naturskyddsområde. Naturskyddsområdet är 12,5 hektar stort.

På området finns gamla granar och en del utrotningshotade arter, som till exempel en sprängticka som bara finns på 10 andra platser i Finland. Dessutom häckar flera utrotningshotade fåglar som trivs i barrskog på området. Stenudden är ett populärt rekreationsområde med ett unikt skogsbestånd.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03