Stensviksbanan: 360 miljoner euro dyrare och rejält försenad

Västmetrons start har präglats av tekniska problem och bristen på förare. Också före det handlade diskussionen om pengar och förlorad tid. Bild: Lehtikuva/Teenu Salonen

Inget slut på de dåliga nyheterna från västmetrobygget. Också förlängningen av metrobanan försenas och kostar mycket mera än beräknat.

Uppdateringen av kostnadsberäkningarna blev offentlig på onsdagen. Av rapporten framgår att den jämförbara kostnadsökningen är nästan 360 miljoner euro eller närmare 30 procent jämfört med 2014 då den förra kalkylen presenterades.

Den så kallade Stensviksbanan skulle ursprungligen öppna 2019, sedan spikades startdatumet till 2022 och nu uppskattar man att starten kan ske 2023.

Det första nya banavsnittet från Gräsviken till Mattby öppnade i november 2017 – flera år försenad.

Västmetrons förlängning är ett sju kilometer långt metrospår. Tunnelbygget är nästan klart. Det är framför allt byggandet av de fem nya stationerna som höjer kostnaderna.

I den uppdaterade projektplanen som presenteras för Esbopolitikerna på måndag ingår ett sparprogram. Förslaget är att slopa ingångar på några stationer och överlag utnyttja förmånligare byggmaterial i stationerna. Besparingen är sammanlagt cirka 25 miljoner euro.

Helsingfors, Esbo och staten delade på kostnaderna för byggandet av metrobanan mellan Gräsviken och Mattby. Västmetrons förlängning betalas i huvudsak av Esboborna. Staten deltar med några hundra miljoner euro.

Helsingforsregionens trafik HRT har tidigare varnat för att metrobygget hotar att göra kollektivtrafiken dyrare i hela huvudstadsregionen.

FAKTA

Fyra utredningar

På hösten publicerades två utredningar om allt som gick fel i byggandet av Mattbybanan.

Den första tog bland annat fasta på planeringen som inte var verklighetsförankrad och den alltför tunna projektledningen.

I den andra rapporten konstateras att det är svårt att göra slutsatser om ansvarsfrågor då en del av metrobolagets beslutsunderlag är sekretessbelagt.

Också en tredje undersökning om missbedömningarna har gjorts. Den lär innehålla uppgifter om hur fiaskot sommaren 2016, då beslutsfattarna in i det sista trodde att tåget verkligen skulle gå, var möjligt. Utredningen är gjord och mörkad av metrobolaget som ägs av städerna Esbo och Helsingfors.

Den fjärde rapporten är en utredning över de ökade kostnaderna i västmetrons förlängning, på banan som byggs mellan Mattby och Stensvik.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03