Stenkolsförbudet går till riksdagsbehandling

Sundholmens kraftverk i Gräsviken i Helsingfors är en av de anläggningar som använder stenkol och som kommer att tvingas till nyinvesteringar om den nya lagen godkänns. Bild: SPT/Ari Sundberg

Förbud mot användning av stenkol och ökad användning av biobränsle. Det är delar av det recept som ska hålla Finland rent.

Ett flertal lagförslag, som bland annat kommer att inverka på energiförsörjningen i Vasa och Helsingfors, har gått vidare till riksdagen.

Förslagen innebär till exempel att användningen av stenkol ska upphöra senast 1 maj 2029. För Vasa och Helsingfors innebär det omfattande investeringen eftersom bägge städer är kraftigt beroende av stenkol för såväl fjärrvärme som el.

– Övergångsperioden är lång för att det ska finnas tid för de omfattande investeringar som kommer att behövas.

Det sade bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) då han på torsdagen presenterar lagpaketen, som även inbegriper åtgärder för att främja användningen av biodrivmedel i trafiken samt användningen av biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner.

– De lagförslag som regeringen lämnat i dag har alla samma mål: mer målmedvetna och snabbare åtgärder för att stävja klimatförändringen, säger Tiilikainen.

Han konstaterar att Finland vill vara i främsta ledet bland länder som avstår från användningen av kol.

– Det är en miljögärning med stor betydelse också för oss och vi har varit med om att bilda en internationell kolfri allians, säger Tiilikainen.

Dyra investeringar väntar

De kostnader som förorsakas av att stenkolen förbjuds och anläggningar läggs ner i förtid uppgår enligt regeringens uppskattning till cirka 38 miljoner euro. De extra kostnader som medförs av ersättningsinvesteringar uppskattas till cirka 14–23 miljoner euro.

Någon ersättningsskyldighet enligt grundlagen uppstår inte för staten, men saken kommer troligtvis ännu att bedömas i grundlagsutskottet.

Mer biodrivmedel och biobrännolja

Regeringen vill även skärpa distributionsskyldigheten i fråga om biodrivmedel från 18 procent 2021 till 30 procent 2029.

Regeringen räknar med att skärpningen i kombination med den uppskattade ökningen av el- och gasdrivna bilar minskar utsläppen med upp till 50 procent fram till 2030.

Distributörer av lätt brännolja ska också åläggas en skyldighet att ersätta en del av den lätta brännolja som används för uppvärmning i arbetsmaskiner och i fast installerade motorer med biobrännolja från och med 2021.

Den ökade användningen av biodrivmedel och biobrännolja ingår i verkställandet av den nationella energi- och klimatstrategin för 2030.

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning