Stenhammar genom erfarenhetens vishetslins

Herbert Blomstedt har en livslång erfarenhet att falla tillbaka på i tolkningen av Wilhelm Stenhammars symfonier. Bild: Leif Weckström

Herbert Blomstedt griper tag i lyssnaren med en klädsamt återhållsam visdom på skivan med Wilhelm Stenhammars musik.

Det är onekligen ägnat att förvåna att Herbert Blomstedt först vid 86 års ålder väljer att skivinspela Wilhelm Stenhammars orkestrala mästerverk, Symfoni nr 2 och Serenad F-dur, och ännu mer förvånand...