Stellas hemläkare betjänar dygnet runt

Inga köer eller väntetider på läkarstationer eftersom läkaren kommer hem till dig.

Du kan i lugn och ro vila hemma på soffan medan du väntar på läkaren.

Våra hemläkare betjänar på båda inhemska språken.

Husläkartjänsten är avdragsgill för FPA-ersättning. Försäkringsbolaget ersätter stor del av de kostnader som uppstår av husläkarens besök. Ta kontakt med ditt egna försäkringsbolag om du vill försäkra dig om saken. Om du söker ersättning från ditt försäkringsbolag, fråga av oss de nödvändiga pappren då du bokar tid.

Under hembesöket kan vi också göra med laboratorieundersökningar med en remiss av en läkare. Då resultaten blir klara ringer den vårdande läkaren till kunden och berättar om vidare instruktioner samt skriver ut vid recept.

Stellas Husläkare representerar många specialbranscher inom medicin.

Vi hämtar läkaren hem till dig utan problem. Pris från 50 euro/påbörjade 15 minuter (efter FPA:s ersättning, resetiden för läkaren kostar ej).

Ta kontakt:

Ring 010 633 8585 (24/7) om du undrar över något eller vill beställa våra tjänster.

Du kan också kontakt oss per e-post: asiakaspalvelu@stella.fi

www.stella.fi

Det sista man vill då man är sjuk är att ta sig med bil, kollektivtrafik eller taxi till en läkarstation eller jour för att trött och eländig sitta och vänta på sin tur och sen ännu ta sig hem via ett apotek. Detsamma gäller ens barn eller åldrande förälder. Är man ensam hemma med flera barn måste man dessutom även ta de friska barnen med sig till läkaren ifall de inte kan lämnas ensamma hemma.

- Det här är något som verkligen sätter familjelogistiken på prov. Därför uppskattats vår hemläkartjänst enormt mycket av barnfamiljer. Jag har som mest undersökt sex stycken barn på en gång på ett hembesök. Det var mycket smidigt! berättar överläkare Markus Huotari på Stella.

Läkaren har dessutom alltid med sig de vanligaste akutmedicinerna så att man kan påbörja medicineringen direkt utan några apoteksbesök. Vanligast är antibiotika för barnens akuta öroninfektioner och äldres urinvägsinfektioner. Läkaren skriver också direkt ut elektroniska recept på allt som behövs. Att beställa Stellas hemläkare är alltså så mycket bekvämare än man tänka sig. På samma tid som du tar dig till en läkarstation, väntar, undersöks och tar dig hem igen så på samma tid får du läkaren på hembesök. Du kan lugnt vila i det egna hemmet och behöver inte utsätta dig för mer påfrestningar än nödvändigt.

- Ett hembesök tar i vanliga fall mellan 40 minuter till en timme. Vi tar oss tid att grundligt gå igenom hälsotillståndet hos patienten. Jag rekommenderar det verkligen eftersom det i längden blir billigare och framförallt bekvämare för patienten.

Bekant läkare utan vit läkarrock

Din egen bekanta hemläkare från Stella har helhetsansvar över vården och samarbetar med anhöriga och övriga vårdare. Den här tjänsten är speciellt uppskattad då patienten är äldre och i behov av regelbunden vård. Att ha en bekant husläkare gagnar förstås alla, från barnfamiljer till enskilda patienter.

- Det som många också glatt sig över är att vi inte dyker upp i vit läkarrock. Speciellt för barn med läkarskäck är hembesöket en genomgående trevligare situation, berättar överläkare Huotari.

Då hemläkaren kommer på besök har hon eller han med sig en stor väska full med alla behövliga attiraljer.

- Det betyder att vi kan ta alla de vanligaste proverna direkt på plats. Många av våra läkare har även en portabel CRP-maskin för att kolla infektionsvärden. Det är väldigt bekvämt både för patienten och oss läkare att kunna snabbdiagnostisera på plats.

I dessa tider är det främst olika infektioner som håller Stellas hemläkare sysselsatta. På sommarhalvåret då det blir varmt så är det olika hjärtbesvär hos äldre som är högst på listan.

- Just nu är det mest barn som varit sjuka en vecka och så är örat sjukt till veckoslutet.

Då ringer man Stellas läkarnummer där en hälsorådgivare alltid svarar dygnet runt.

- Vår hälsorådgivare bedömer läget på ärendet och ger akuta råd. Behövs sjukvårdare, hemläkare eller ambulans? Ibland kan rådgivningen per telefon räcka så att patienten klarar sig eller att man får ett recept förnyat. Allt beroende på ärendets art förstås.

Alltid behövs heller inte en läkare, det kan räcka med sjukvårdare eller hemvårdare om ärendet gäller en äldre patient. Stella har nära kommunikation med alla inblandade i vårdkedjan.

Ingen röntgen men stygn

Hemläkaren kan vanligen komma på allt från 20 minuter till upp till ett par timmars väntetid beroende på hur många patienter som redan är inbokade. Detta gäller huvudstadsregionen. Men Stella har även hemläkare utanför ring tre i exempelvis Borgå och Lojo. Stella har tre heltidsanställda läkare och totalt över tio i sitt nätverk. Stellas läkare har stort och brett kunnande och hos oss hittar du även specialister allt från inre medicin, barnneurologer till psykiater.

- Vårt motto är att vi vårdar människor och inte sjuka, säger överläkare Markus Huotari.

Hemläkaren kan göra det mesta men givetvis inte röntgen. Småsår är inga problem att sy.

- Jag har en gång kallats till ett barnkalas där huvudpersonen slagit upp ett sår i huvudet. Alla små gäster väntade snällt och föremålet från festen var tapper medan jag sydde ihop såret och så fortsatte festen, berättar Huotari med ett skratt.

Är det större olyckor så måste man ju nog allt som oftast till sjukhus. Han rekommenderar att ringa en gång för mycket till läkaren och inte vänta för länge.

- Människosinnet är intressant. Ända sedan evolutionen har man vant sig att forma sig efter situationen, även trots smärtor. En gång tänkte det gå illa då jag stötte på ett hembesök där patientens ben nästan redan var i kallbrand. Vänta aldrig om en sådan risk finns, samma sak gäller andnöd. Ring omedelbart oss eller ambulans!!