Stbl: Missnöje med kårvalet där Åbos svenska studerande röstar

Åbo Akademis studentkårs hus ritat av Erik Bryggman. Bild: Wikimedia Commons

Det riktas skarp kritik mot det pågående kårvalet vid Åbo Akademis studentkår, skriver Studentbladet i sitt senaste nummer.

Tidningen har intervjuat Ida-Maria Sola som kandiderar i studentkårens fullmäktige.

– Varför ska vi ha ett kårval och ett fullmäktige om det inte finns något att kämpa för eller om kandidaterna inte vet vad de vill kämpa för? säger hon.

Enligt Sola kämpar kåren med ett lågt valdeltagande för att studerande inte vet vad studentkåren egentligen gör.

– Valet blir en tävling om vem som har flest vänner som röstar istället för att handla om hur studentkåren ska styras, säger hon.

Och fortsätter:

– Det finns också en rädsla för att ta konflikter eftersom de finlandssvenska kretsarna är så små och alla vill komma överens med varandra.

Hon får mothugg av Pontus Lindroos, styrelseordförande, som menar att studentkåren inte är rädd för konflikter. Fullmäktigeordförande Oscar Nyman stämmer in med Lindroos. Men tillägger att små kretsar kan spela en roll.

– Jag tror att den lilla ankdammen gör att det kan vara svårt att säga sin åsikt. Alla känner varandra, eller har gemensamma kontakter och saker sprids väldigt snabbt.

Åbo Akademi har 5 500 personer som studerar till en grundexamen. Kårvalet ordnas vartannatår där ett fullmäktige på 25 personer väljs. I valet röstar studerande vid alla av ÅA:s studieorter, det vill säga Åbo, Helsingfors, Vasa och Jakobstad. Förhandsröstningen i kårvalet pågår som bäst. De egentliga valdagarna är den 7 och den 8 november.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03