Statsvetare: Inte uteslutet med nya regeringstvister i höst

Regeringstvisten har i huvudsak handlat om synen på den statliga skuldsättningen och budgetramen, anser Torbjörn Kevin, publicist och tidigare chefredaktör för Åbo Underrättelser. Bild: Mikael Piippo/SPT

Pandemin har osynliggjort de ideologiska skiljelinjerna som kom till ytan under regeringens halvtidsöversyn.

Trots att regeringskvintetten uppvisade en enad front på onsdagen pyr det under ytan. Det anser två experter som har följt med regeringens halvtidsöversyn och den tvist som föregick uppgörelsen.– Den...