Statsrådet sade ja till Nord Stream 2

Gasrör på fartyget Castoro Sei på Finska viken. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Projektet inbegriper två parallella gasledningar mellan Ryssland och Tyskland.

Ledningarnas längd är cirka 1 220 km. På en sträcka på cirka 374 kilometer löper ledningarna inom Finlands ekonomiska zon.

Det schweiziska projektbolaget Nord Stream 2 AG ansökte i september om statsrådets samtycke till projektet i enlighet med lagen om Finlands ekonomiska zon. Bolaget planerar bygga ett nytt rörsystem med naturgasledningar genom Östersjön och fungera som operatör för det. De två nya gasledningarna ska placeras jämsides med rörledningarna Nord Stream 1, som byggdes åren 2011–2012.

Statsrådets samtycke kan verkställas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Statsrådets samtycke är i kraft i 50 år, varefter det kan förnyas på ansökan. Regionförvaltningsverket i Södra Finland behandlar det vattenlagsenliga tillståndet

Enligt planerna ska rörledningarna läggas åren 2018-2019 och tas i kommersiellt bruk vid ingången av år 2020.

Statsrådets samtycke är villkorligt, vilket innebär att den sökande ska uppfylla vissa villkor. Det gäller att förebygga och minimera skador, beakta Östersjöns känslighet och sårbarhet och övriga projekt i området, samt följa villkoren i byggnadstillståndet enligt vattenlagen. Projektet ska dessutom genomföras så att det inte förhindrar andra infrastrukturprojekt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03