Statsrådet granskar finländska SS-soldaters delaktighet i judeförintelsen

Utredningen gäller finländare som tjänstgjorde i den tyska Waffen-SS-divisionen Wiking åren 1941–43.

Statsrådets kansli har beställt en oberoende arkivutredning om finländska SS-soldaters delaktighet i mordet på judar och civila under andra världskriget.

Det var Efraim Zuroff, direktör för Simon Wiesenthal-centret, som kontaktade president Sauli Niinistö i januari 2018 och bad Finland göra en utredning om i vilken utsträckning de finländare som tjänstgjorde i Waffen-SS division Wiking åren 1941–1943 var delaktiga i mordet på judar under kriget.

Statsrådet svarade att Finland med anledning av de frågor som lyfts fram kommer att göra en oberoende utredning som grundar sig på vetenskaplig forskning.

Utredningen görs av Riksarkivet och ska vara färdig i november i år. Utifrån utredningen fattas det beslut om eventuella fortsatta åtgärder, uppger statsrådet.

En projektgrupp och en styrgrupp kommer att tillsättas för att genomföra projektet. Gruppen kan vid behov anlita utomstående experter.

Styrgruppen utses av statsrådets kansli, presidentens kansli och Riksarkivet. Ordförande för styrgruppen är en representant för statsrådets kansli. Kostnaderna för utredningen uppgår till högst 69 000 euro.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00