Statsrådet beviljade 500 000 euro i minoritetspresstöd – SPT får 400 000

Bild: Mostphotos/Mihajlo Maricic

Minoritetspresstödet finns till för att stöda utgivningen av nyheter och aktualiteter på minoritetsspråk. Största delen av stödet gick till Svensk Presstjänst Ab.

Statsrådet fattade beslut om minoritetspresstöden på torsdagen. Totalt beviljades en halv miljon euro.

Största delen av stödet gick till Svensk Presstjänst Ab, 400 000 euro. Svensk Presstjänst (SPT) är en svenskspråkig nyhetsbyrå i Finland. SPT:s nyheter publiceras i de flesta finlandssvenska medier.

Förut gick största delen av presstödet till Finska notisbyrån (FNB), men FNB lade ner sin svenska verksamhet i fjol.

Resten av presstödet fördelades på tre aktörer.

Förlags Ab Sydvästkusten, som ger ut Åbo Underrättelser, fick 50 000 euro, föreningen Tigern rf, som ger ut Ny Tid, fick 30 000 euro och Understödsföreningen för Nya Östis rf fick 20 000 euro.

En ansökan beviljades inte.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00