Statsministerval?

"Ett annat sätt att besvara frågan är att sluta ögonen och begrunda alternativen Rinne och Orpo.Med min syn på politiken och med tanke på de krav jag ställer på en statsminister är det egalt vem av de två som träder till."

Är aprilvalet ett statsministerval? Formellt nej, men i praktiken är det också det – oavsett väljaren ägnar det en tanke eller inte.Vi måste utse statsministern på något sätt. Det vi höll på med i dec...