Sipilä: "Vi alla måste se oss i spegeln"

Bild: SPT/Ari Sundberg

Riksdagen drabbar samman om vårdreformen.

Regeringen tvingades på tisdagen erkänna faktum – vårdreformen blir inte färdig enligt den strama tidtabell man drivit på.

Statsminister Juha Sipilä (C) meddelade därför att regeringen beslutat att vårdreformen – och den med vårdreformen intimt sammankopplade landskapsreformen – ska träda i kraft den 1 januari 2021, alltså ett år senare än ursprungligen planerat.

Regeringspartiernas riksdagsgrupper meddelade sent på tisdag eftermiddag att de står bakom regeringens beslut.

Under onsdagens plenum i riksdagen framför statsministern en så kallad upplysning med vilken regeringen informerar hela riksdagen om beslutet och om vad det innebär för det fortsatta arbetet med landskaps- och vårdreformen.

Oppositionens kritik mot reformarbetet har varit hård och den kan väntas vara fortsatt hård även under plenum. Kritiken har bland annat handlat om just det som reformarbetet nu snubblat på, nämligen den snäva tidtabellen.

Här direktrapporterar SPT från debatten

FAKTA

Direkt rapport

Riksdagens plenum börjar klockan 14. Mötet inleds med ett antal omröstningar. Statsministerns upplysning är punkt åtta på dagordningen. Uppskattningen är att man når den punkten något efter klockan 14.30.

Dagordningen för dagens plenum finns att läsa på riksdagens webbplats (på svenska). Man kan även följa plenum på hemsidan samt på Yle arenan.

Statsministerns upplysning är muntlig information som statsministern eller någon annan av statsministern tillförordnad minister ger riksdagen i en aktuell fråga. Statsministerns upplysning kan inte remitteras till utskott för behandling, och riksdagen fattar inget beslut om upplysningen. Det blir därför inte någon omröstning om riksdagens förtroende för regeringen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03