Statsministern rörde om i vårdreformen och Talvivaaragruvan

Juha Sipilä förutsätter att riksdagen jobbar vidare med vårdreformen i rask takt, men lovar att inte ingripa i arbetet.Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Statsministern lovar att en enig regering driver vårdreformen i mål förutsatt att riksdagen gör sitt jobb. Han manar till "bolsjevistiskt lugn" då "utomparlamentariska krafter" försöker fälla reformen.

SOTKAMO Statsminister Juha Sipilä bara tangerade vård- och landskapsreformen i sitt öppningsanförande på Centerns partikongress i Sotkamo, men han gjorde det i sådana ordalag att presskonferensen efteråt mest handlade om vad han egentligen menade.

I talet lovade Sipilä att regeringen kommer att driva reformen i mål trots att motståndet är hårt och trots att han räknar med en hel del "störande faktorer" och "mycket teater" under processens slutskede, vilket förutsätter att regeringen fullföljer jobbet "med bolsjevistiskt lugn".

Inför pressen förtydligade statsministern att han med bolsjevistiskt lugn avsåg målmedvetenhet och ett slags yttersta lugn. Beträffande de störande faktorerna och det hårda motståndet som ska orsaka teatern preciserade Sipilä sig: han avsåg "utomparlamentariska krafter". På den uppenbara följdfrågan, om han hade Jan Vapaavuori (Saml) i tankarna, svarade han:

– Exempelvis Helsingfors stads borgmästare är en av dem som kraftigt har motsatt sig reformen.

Beträffande själva reformprocessen upprepade Sipilä att regeringen kan ge riksdagens social- och hälsovårdsutskott sitt genmäle nästa vecka, om utskottet begär det. Han underströk ändå att riksdagen måste få arbetsro för att sköta sin del av jobbet. Han anser att reformen ska hinna i mål före valperiodens slut, men "riksdagen måste göra sitt".

Centerfältet suktar efter sin landskapsmodell och partiet har redan över tusen kandidater klara för landskapsvalet, utan att någon vet när, eller ens om, valet blir av.

– Vi får slå av lite på takten så att vi inte toppar formen för tidigt, sade partiordföranden.

Talvivaara som guldgruva

I sitt tal räknade Juha Sipilä upp allt gott regeringen uträttat under valperioden. Att sysselsättningsutvecklingen överträffar målet och att Finland får sin del av den ekonomiska tillväxten är enligt Sipilä samhällsfördragets förtjänst.

Centerns 77:e partikongress är den första i Kajanaland på 30 år. Sipilä tog fasta på Sotkamos beryktade livlina, Talvivaaragruvan, där miljöförstörelsen klingat av i takt med att staten pumpat in hundratals miljoner euro i bolaget Terrafame.

Enligt Sipilä kan gruvdriften bli lönsam, en potentiell guldgruva liksom, om staten kapitaliserar bolaget Suomen Malminjalostus Oy med flera hundra miljoner euro. Det här är en tanke Sipilä inte hunnit diskutera med de andra regeringspartierna, men:

– Kapitaliseringsbehovet är inte heller akut, sade han.

På en fråga varför staten skulle plöja ner ytterligare penningmassor i Kajanalands berggrund svarade statsministern att malmen helst ska förädlas i Finland och att det kunde uppstå ett helt industrikluster inom utvecklingen av batterier.

Livet efter Väyrynen

I övrigt sparar Juha Sipilä sina politiska framtidsvisioner till lördagens linjetal. Värdarna räknar med att inemot 3 500 personer ska närvara då partikongressen kulminerar. Centern väljer om Sipilä på ordförandeposten, utan motkandidater, sedan hedersordföranden Paavo Väyrynen hoppat av partiet.

– Väyrynen har inte varit någon central fråga inför kongressen. Jag önskar honom framgång, sade Sipilä.

I Väyrynens frånvaro är partiordförandens egentliga utmaning i Sotkamo att ena och engagera hela fältet inför riksdagsvalet nästa år. Opinionssiffrorna släpar efter och alla är inte förtjusta med Samlingspartiets inflytande på Centerns politik. Värderingarna står i fokus i det nya principprogram som kongressen ska godkänna.

FAKTA

Centerns partikongress

Ska godkänna ett nytt principprogram med 101 punkter, som jobbats fram i två och ett halvt år.

Ska plöja igenom 301 motioner av vilka 51 berör välfärden. I övrigt kretsar de kring allt från mat, plast, sommartid och vägunderhåll till nya regler för partiets hedersordförandeskap och mentalhälsotjänster.

Ska återvälja ordförande Juha Sipilä för två år, välja tre vice ordförande bland fem kandidater och välja en ny partisekreterare bland två kandidater.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33