Statsministern lättad – kritisk opposition förutspår slutet på valfriheten

Valfriheten i vårdreformen kan förverkligas och kärnan i den kvarstår. Så tolkar Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo grundlagsutskottets utlåtande, medan Vänsterförbundet och De gröna ser början på slutet på valfrihetslagen. Statsminister Sipilä säger att regeringen har förbundit sig att ro reformen i hamn.

– Det krävs mycket arbete men det ser ut som om vi kan finna en lösning, kommenterar Samlingspartiets ordförande, finansminister Petteri Orpo grundlagsutskottets utlåtande på Twitter.

Han skriver att regeringen ska fördjupa sig i det och ge sitt svar, men menar att förändringarna kan göras i riksdagen och att inget nytt regeringsförslag behövs. Han medger ändå att regeringen behöver se över tidtabellen för hur valfriheten skulle träda i kraft.

Utskottet är speciellt kritiskt till hur valfriheten är tänkt att genomföras och just tidtabellen. Valfriheten är avgörande för Samlingspartiet i reformpaketet, och ett slags villkor som partiet har ställt för att den ska gå igenom.

– Enligt grundlagsutskottet kan valfriheten förverkligas och kärnan kvarstår, skriver Orpo ändå försiktigt men hoppfullt.

Det handlar om en lösning mellan regeringspartierna där landskapsreformen i sin tur är Centerns skötebarn. Statsminister Juha Sipilä (Centern) säger sig vara lättad över att ändringarna i valfrihetslagen kan göras i riksdagen – "tvärtemot läget för ett år sedan".

– Det första intrycket är också att valfriheten och landskapens finansieringsram får grönt ljus, säger han i ett pressmeddelande.

Regeringen ska enligt honom de närmaste dagarna grundligt bekanta sig med grundlagsutskottets utlåtande och ministeriet göra de korrigeringar som krävs varefter riksdagen får dem. Enligt Sipilä har regeringen föresatt sig att ro vårdreformen i hamn.

Centerns riksdagsgruppsordförande Antti Kaikkonen säger i ett pressmeddelande att det viktigaste målet med vård- och landskapsreformen kvarstår: att garantera jämlik service till finländare i hela landet.

"Modellen kan inte fungera"

Från oppositionshåll är kritiken däremot hård.

De grönas ordförande Touko Aalto kallar grundlagsutskottets utlåtandet "dräpande" och anser att "varningsklockorna borde ringa".

Enligt honom är den valfrihetsmodell som öppnar upp för privata aktörer boven, och anser att den borde rivas upp. Sjuk- och hälsovården ska i stället i ett första skede skötas av landskapen menar han.

– Det här är redan andra gången som regeringens dålig förberedda förslag är mot grundlagen och hotar den service finländarna har rätt till, säger han i ett pressmeddelande.

Vänsterförbundet går längre än så och ser grundlagsutskottets utlåtande som början på slutet för valfriheten.

– Senast nu måste man erkänna att den här modellen inte kan fungera. Regeringen måste äntligen sätta medborgarnas grundläggande rättigheter framför företagens affärsmodeller och partipolitiskt maktspel, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson i ett pressmeddelande.

Aino-Kaisa Pekonen som är partiets medlem i social- och hälsovårdsutskottet – som ska beakta grundlagsutskottets utlåtande – anser i sin tur att det är en "närapå omöjlig tanke" att utskottet ska kunna korrigera så "grundläggande problem".

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne är måttligare i sin första reaktion. Han säger att grundlagsutskottets utlåtande fäster sig vid samma farhågor som partiet haft vad gäller marknadsmodellen och finansieringen av landskapen.

– Nu får vi vänta på Samlingspartiets och regeringens kommentar på grundlagsutskottets utlåtande. Först sedan kan vi dra slutsatser om regeringen Sipiläs funktionsförmåga och om vårdreformen drivs igenom skriver Rinne på Facebook.

De Grönas Touko Aalto anser att den valfrihetsreform som öppnar upp för privata vårdbolag, och som i synnerhet Samlingspartiet driver, är boven. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Samlingspartiets ordförande, finansminister Petteri Orpo, läser grundlagsutskottets utlåtande som att valfriheten kan förverkligas. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vänsterförbundets Li Andersson tycker att regeringen "måste erkänna att den här modellen inte kan fungera". Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33