Statsminister Sipilä till nordiskt statsministermöte i Sverige – ska utvärdera möjligheterna till femte generationens mobilnät

Bild: Lehtikuva/Samuli Ikäheimo

Statsminister Juha Sipilä (C) deltar i de nordiska statsministrarnas årliga informella sommarmöte i Höga Kusten i Sverige den 22 och 23 maj. Statsministrarna diskuterar utvecklingen av det nordiska samarbetet samt aktuella EU-frågor och internationella frågor, såsom situationen i Syrien och Nordkorea.

Vid ett tidigare möte har de nordiska statsministrarna satt som mål att göra Norden till världens mest integrerade region. Vid mötet i Höga Kusten kommer kollegorna bland annat att diskuterar möjligheterna till 5G.

Under den andra mötesdagen träffar statsministrarna också representanterna för Grönland, Färöarna och Åland samt representanterna för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Statsministrarna är traditionsenligt inbjudna tillsammans med sina makar och makor. Även fru Minna-Maaria Sipilä deltar.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03