Statsminister Marin om utegångsförbud: Förhoppning att få beredningen klar men inget beslut

Statsminister Sanna Marin (SDP) vill stärka kommunernas befogenheter att införa restriktioner som bromsar coronapandemin. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Regeringen samlades på onsdagskvällen främst för att diskutera vaccinationstakten i landet. Men utegångsförbudet blev den stora frågan på Ständerhusets trappor.

Regeringen samlades till aftonskola i Ständerhuset i Helsingfors på onsdagen. Under kvällen skulle regeringen få uppdaterade siffror om coronaläget, vaccinläget och vaccineringstakten av Institutet för hälsa och välfärd. Regeringen dryftar också frågan om behovet av utegångsförbud.

Statsminister Sanna Marin (SDP) kommenterade beredningen av utegångsförbudet på trappan till Ständerhuset.

– Det förberedande arbetet görs i samarbete mellan flera ministrar, Social- och hälsovårdsministeriet, Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Vår förhoppning är att vi får beredningen klar, ifall det blir en sådan situation att vi måste använda den.

Marin sade att det inte finns en mätare eller ett gränsvärde för när ett utegångsförbud kan bli aktuellt.

– Det epidemiologiska läget spelar in, men inte enbart. Ett utegångsförbud måste vara nödvändigt, proportionellt och effektivt, och motsvara målen för varför man tar det i bruk.

Både Marin, finansminister Matti Vanhanen (C) och forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C) poängterade att inget beslut om utegångsförbud har tagits och att inget beslut kommer att tas på onsdagen. Marin påpekade också att det förekommer omfattande spekulationer.

– Vi måste ha det här i bakfickan. Estland är en bra påminnelse om det. Om restriktionerna inte hjälper måste vi vara förberedda. Ett eventuellt utegångsförbud ska vara begränsat till vissa områden och tidsmässigt kort. Det är sista utvägen.

Finansminister Matti Vanhanen (C) utesluter inte att det uppstår ett behov av ytterligare en tilläggsbudget i år. Bild: Mikael Sjövall/SPT

– Ingen vill behöva ta till sådana medel. Vi har den här veckan infört nya restriktioner, just av den orsaken att vi inte vill ta till så här tunga åtgärder, sade Marin.

Marin tillade att regeringen hoppas att smittläget förbättras och att smittfallen går ner med de nya restriktionerna.

– Men om de inte räcker till kan vi behöva fundera på ett utegångsförbud.

Först om det blir aktuellt kommer detaljer, som på vilka sätt man kan röra sig ute och vilka tjänster man kan använda, att diskuteras, sade Marin.

Institutet för hälsa och välfärd har rekommenderat att regeringen med snabb tidtabell förbereder begränsningar för att röra sig utanför hemmet. Ett eventuellt utegångsförbud skulle enbart beröra områden där smittspridningen är stor.

Vaccineringstakten

Forsknings- och kulturminister Saarikko sade före sammanträdet att den viktigaste frågan under kvällen är vaccinationstakten i landet.

– Vi behöver fler vacciner och att större grupper vaccineras.

Statsminister Marin sade att regeringen vill veta i vilka mängder och med vilken tidtabell vacciner kan levereras till Finland.

– Vi vill veta att kommunerna är beredda att samarbeta med den privata sektorn när vi väl har fått större leveranser av vacciner. Vi måste säkerställa att distributionen och vaccineringarna är effektiva. Vaccineringarna är vår väg ur den här krisen och från restriktioner, därför är det viktigt att vaccineringen lyckas.

Finansminister Vanhanen sade att finansieringen av vaccinerna inte kommer att vara ett problem.

– Finansieringen av vaccinerna ordnar sig om det finns behov för det. Men den frågan tas inte upp i kväll.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning