Statsbudgeten: Biståndet höjs med 165 miljoner euro

Utrikesförvaltningen får ett budgetanslag på 239 miljoner euro nästa år. Biståndspotten stiger med 165 miljoner euro. Bild: UM-SPT

Coronapandemin har förvärrat den humanitära situationen i många länder.

Statsminister Sanna Marins (SDP) regering har reserverat ett anslag på 1,2 miljarder euro för Finlands utvecklingssamarbete i den budgetproposition för 2021 som godkändes på onsdagen.

Anslaget har höjts med 165 miljoner euro och den totala biståndsbudgeten motsvarar nu 0,49 procent av bruttonationalinkomsten.

– Regeringen höjer Utrikesministeriets biståndspott med 25 miljoner euro. Den resterande höjningen på 140 miljoner euro beror på högre betalningsandelar till multilaterala aktörer som FN, Världsbanken och EU, säger enhetschef Ramses Malaty på Utrikesministeriet.

Biståndspengarna används främst till att lindra fattigdomen, minska ojämlikheten och trygga de mänskliga rättigheterna i låginkomstländer. Coronapandemin har ökat den extrema fattigdomen och hungern på flera håll i världen, uppger Utrikesministeriet.

Utrikesförvaltningen får ett anslag på 239 miljoner euro för nästa år. Anslaget ska bland annat täcka kostnaderna för att öppna en ny diplomatisk beskickning.

Den internationella, civila krishanteringen och de finländska krishanteringsstyrkorna får ett anslag på 70,7 miljoner euro medan regeringen har reserverat 89 miljoner euro för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning