Statsandelar återkrävs – Avantis verksamhet hotad

Vid Sommarmusik 2011 uppträdde Avanti-musikerna fördomsfritt i hela Borgå. Bild: HBL-arkiv/Lauri Asanti

Undervisnings- och kulturministeriet återkräver utbetalda statsandelar av kammarorkestern Avanti, sammanlagt en halv miljon euro.

Systemet med statsandelsrapportering baserar sig på årsverken, vilket för en aktör som Avanti inte alltid varit helt ändamålsenligt, eftersom orkestern främst sysselsätter frilansare för korta perioder. Avanti har sedan 1998 rapporterat sina årsverken enligt överenskommelse med ministeriet, men i samband med orkesterns ekonomiska utvecklingsarbete 2017 framgick att rapporteringen inte motsvarar ministeriets nuvarande krav. Sedan dess har förhandlingar mellan ministeriet och orkestern pågått, vilket nu resulterat i krav på återbetalning.

Sedan den nya orkesterlagen stiftades har Avanti åtnjutit understöd i form av statsandelar och i Finland varit en pionjär för en ny form av programplanering, där den konstnärliga utgångspunkten inte varit orkesterns sammansättning utan själva repertoaren, konstaterar orkestern i ett pressmeddelande. Ministeriet ser inte återkravet som orimligt, även om beslutet innebär ett allvarligt hot mot Avantis fortsatta verksamhet.

En rad av våra ledande musikprofiler, bland dem Kaija Saariaho och Esa-Pekka Salonen, har redan gått ut med en kommentar till situationen, där de anklagar ministeriet för att driva orkestern i konkurs på grund av att ministeriet inte följt upp situationen och påtalat brister i tid.

Kammarorkestern Avanti grundades 1983 med ett klart syfte att ruska om det klassiska musikfältet. Sedan starten har man uruppfört över 600 verk. Festivalen Sommarmusik i Borgå har arrangerats sedan 1986.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46