Statsandelar återkrävs – Avantis verksamhet hotad

Vid Sommarmusik 2011 uppträdde Avanti-musikerna fördomsfritt i hela Borgå.Bild: Lauri Asanti

Undervisnings- och kulturministeriet återkräver utbetalda statsandelar av kammarorkestern Avanti, sammanlagt en halv miljon euro.