Statistikcentralen: Konsumenternas förtroende sjönk i juni

Finländarnas förtroende för ekonomin rasade under junimånad. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Finländarnas förtroende för ekonomin sjönk märkbart under junimånad, uppger Statistikcentralen.

Förväntningarna på Finlands allmänna ekonomi var mycket låga i juni i jämförelse med föregående månad, rapporterar Statistikcentralen.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var bara planerna på att använda pengar på kapitalvaror oförändrade jämfört med i maj. De övriga delfaktorerna försvagades synbart.

Konsumenterna uppskattade den egna penningsituationen i juni som sämre än tidigare. De upplevde också att risken för att råka ut för arbetslöshet ökat under den senaste tiden. Bilden av den nuvarande och kommande ekonomin var svag.