Statistikcentralen: Konsumenternas förtroende sjönk i juni

Finländarnas förtroende för ekonomin rasade under junimånad. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Finländarnas förtroende för ekonomin sjönk märkbart under junimånad, uppger Statistikcentralen.

Förväntningarna på Finlands allmänna ekonomi var mycket låga i juni i jämförelse med föregående månad, rapporterar Statistikcentralen.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var bara planerna på att använda pengar på kapitalvaror oförändrade jämfört med i maj. De övriga delfaktorerna försvagades synbart.

Konsumenterna uppskattade den egna penningsituationen i juni som sämre än tidigare. De upplevde också att risken för att råka ut för arbetslöshet ökat under den senaste tiden. Bilden av den nuvarande och kommande ekonomin var svag.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning