Finlands ekonomi växer långsammare än väntat

Bild: Mostphotos

Finlands ekonomi växte under april-juni med 0,4 procent jämfört med samma period för ett år sedan, framgår det av Statistikcentralens preliminära uppgifter. Jämfört med årets första kvartal låg bruttonationalprodukten kvar på samma nivå.

Statistikcentralen har korrigerat uppgifterna för det första kvartalet nedåt. Enligt de justerade uppgifterna ökade bruttonationalprodukten under januari-mars med 1,2 procent jämfört med föregående år. I de preliminära uppgifterna talade Statistikcentralen om 1,6 procent.

Danske Banks chefsekonom Pasi Kuoppamäki påpekar i ett pressmeddelande att tillväxtsiffrorna ligger klart under prognoserna. Kuoppamäki konstaterar att tillväxten fortfarande vilar på den inhemska efterfrågan trots att exportindustrins problem verkar ha minskat en aning. Danske Bank räknar med att utsikterna för ekonomisk tillväxt förblir anspråkslösa.

Regeringen måste agera

Nordea spår att Finlands ekonomi växer med en procent i år. Det här är dubbelt så mycket som i den föregående prognosen, men banken varnar för att Finland håller på att tappa mark på världsmarknaden.

Nordea räknar med att tillväxten framför allt hänger på byggandet och hushållens konsumtion. Banken tror däremot inte att investeringarna och exporten återhämtar sig.

Såväl Nordea som Danske Bank betonar att regeringen måste fortsätta med sina reformer för att förbättra det ekonomiska läget.

 – Regeringen bör fortsätta med reformarbetet eftersom konkurrenskraftsavtalet inte räcker till för att förbättra sysselsättningen på ett väsentligt sätt. Nu ska man i synnerhet fundera på åtgärder för att reformera arbetsmarknaden och öka sysselsättningen i en situation där tillväxten är låg. Allt för många reformförslag har stött på grundlagstolkningar som har blivit en av de största faktorer som bromsar reformer, säger Nordeas chefsekonom Aki Kangasharju.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03