Statistikcentralen: Finländarnas resor stannade av under våren

1,4 miljoner utrikesresor och 0,8 miljoner inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering annullerades eller framflyttades under perioden april-september, skriver Statistikcentralen. Bild: Jeanette Östman/SPT

Enligt Statistikcentralen reste finländarna som vanligt under de två första månaderna av 2020. I mars förändrades situationen fullständigt.

Under årets två första månader reste finländarna lika mycket som tidigare år. I mars förändrades situationen dramatiskt och i april avstannade finländarnas fritidsresor på grund av coronapandemin. Det framkommer i Statistikcentralens preliminära uppgifter.

1,4 miljoner utrikesresor och 0,8 miljoner inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering annullerades eller framflyttades under perioden april-september. Resorna bokades före resebegränsningar infördes i mars.

Drygt 5 300 finländare i åldern 15–84 år svarade på Statistikcentralens enkät. Undersökningen utfördes under perioden februari-maj.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning