Statistikcentralen: Färre konkurser i år än i fjol

Under januari–augusti i år gick totalt 1 591 företag i konkurs. Det är 8,6 procent färre än motsvarande period i fjol. Bild: Pixabay

Antalet konkurser minskade med drygt 8 procent under perioden januari–augusti 2020 jämfört med året innan, uppger Statistikcentralen.

Under januari–augusti i år gick totalt 1 591 företag i konkurs. Det är 149 färre än under motsvarande period 2019, skriver Statistikcentralen.

Däremot är antalet anställda i de företag som sökts i konkurs totalt 8 598, vilket är 396 personer fler än året innan.

Konkurserna ökade inom näringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineraler, men endast med fyra i jämförelse med året innan.

Konkurserna minskade mest inom byggverksamheten, med 15 procent.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning