Stationen i Böle rivs – men tågen går

Stationsbyggnaden i Böle kommer att rivas så när som på stödkonstruktionerna ovanför spåren. Om tre år ska den nya stationen resa sig nästan hundra meter över gatuplanen.

Rivningsarbetet i Böle är redan i full gång. Den endast 26 år gamla tågstationen får ge vika för det nya storslagna Tripla-komplexet, som marknadsförs som Helsingfors andra centrum. I samband med den nya stationen kommer det att finnas bostäder, kontorslokaler, hotell, ett parkeringshus och ett stort köpcentrum.

Fakta

Tripla färdigställs stegvis 2019-2022

Tripla – "Trippeln" – består av tågstationen, ett köpcentrum och ett parkeringshus. Utöver det byggs också kontorslokaler, hotell och bostäder.

Den sammanlagda arealen motsvarar 50 fotbollsplaner.

10 riksdagshus motsvarar byggets rymlighet.

Tripla ska ha 3 400 cykelparkeringsplatser medan parkeringshuset ska ha 2 500 platser för bilar och nästan 350 laddningsplatser för elbilar.

Tripla ska också innefatta 400 nya bostäder och 5 000 arbetsplatser. YIT räknar med att Böles centrum år 2040 erbjuder hem till 5 000 personer och jobb till 13 000 personer.

Den mittersta delen av stationen är tillsvidare i bruk för tågpassagerarna, rivningsarbete har först påbörjats i byggnadens vingar. Men inom ett år kommer de sista resenärerna att hoppa på tåget från stationen då resten av den gamla byggnaden mejas ner. Det enda som kommer att stå kvar är stationens "golv", det vill säga de stödkonstruktioner ovanför tågspåren som stationen vilat på.

– Just nu arbetar vi med att förstärka de gamla stödkonstruktionerna så att de håller den nya, nästan hundra meter höga stationens belastning. Vi reser över hundra nya stödpelare och förstärker de gamla pelarna genom att gjuta mera betong runt dem, säger Esa Isokääntä som är ansvarig chef för schakt- och parkeringshusbygget hos entreprenören YIT.

Trafiken berörs inte

Under den tiden som stationsbygget pågår kommer en tillfällig passage till perrongerna att byggas. Det blir en gångbro som börjar på Bangårdsvägen på östra sidan om tågspåren och sträcker sig över de nuvarande perrongerna. Några små kiosker kommer möjligen att finnas i samband med den tillfälliga gångbron men några ordentliga affärslokaler bygger man inte.

Under den tid som stationsbygget pågår kommer tågtrafiken att löpa helt normalt. Den tillfälliga gångbron till perrongerna är den enda ändringen.

Den tillfälliga gångbron kommer att öppnas redan under vintern och tanken är att både den gamla stationen och den tillfälliga rutten till perrongerna en tid ska användas samtidigt. Detta för att ge folk tid att vänja sig vid de nya arrangemangen, berättar man från YIT:s infopaviljong invid bygget.

– Under den tid som stationsbygget pågår kommer tågtrafiken att löpa helt normalt. Den tillfälliga gångbron till perrongerna är den enda ändringen, säger Esa Isokääntä.

Också bussar och spårvagnar ska kunna fortsätta åka i normal ordning – endast en vecka i augusti kommer spårvagnarna att ersättas av bussar då spårvagnsspåren på nyligen utvidgade Böle bro läggs om.

Färdigt metroschakt

Första fasen av jätteprojektet, det vill säga byggandet av tågstationen, parkeringshuset samt köpcentret, ska stå färdigt inför julförsäljningen hösten 2019. Efter det fortsätter Böleprojektet med byggandet av bostadshus på den gamla bangården ända till 2022.

I bergsväggen ser man de färdigt brutna metroschakten. På själva metrostationen kommer det att finnas affärer tills metron blir verklighet. Bild: Karl Vilhjálmsson

Man har också tagit i beaktande eventuella framtida planer för området: Samtidigt som man brutit plats i berggrunden för parkeringshuset har man också byggt färdiga schakt för en metrostation.

– Det finns visioner om att i framtiden utvidga metronätverket hit till Böle. Då måste utrymmen finnas färdigt, det är lite för sent att börja gräva sedan, säger Esa Isokääntä.

De utrymmen som finns reserverade för metron kommer ändå inte att stå helt tomma – de ska hyras ut för affärsverksamhet i samband med köpcentret tills metron blir verklighet.