Statens utvecklingsbolag får ny vd – Taneli Tikka lämnar bolaget på grund av regeringsprogrammet

Taneli Tikka. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Enligt Taneli Tikka ändrar det nya regeringsprogrammet på Vakes prioriteter.

Taneli Tikka, vd för statens utvecklingsbolag Vake, kommer att lämna bolaget. Tikka fortsätter som vd tills Vake har valt en efterträdare till honom.

I ett pressmeddelande skriver Vake att beslutet att byta vd fattats i samförstånd inom bolaget. Enligt Tikka är orsaken till att han lämnar Vake den nya regeringens regeringsprogram.

–  När jag själv kom till Vake för ett år sedan låg dess fokus starkt på att vara ett investeringsbolag för innovationer och teknologi. Eftersom jag anser att Vakes prioriteringar nu ändrar i enlighet med regeringsprogrammet är detta en lämplig tidpunkt för mig att ge utrymme åt en ny vd, säger Tikka i Vakes pressmeddelande.

I sitt regeringsprogram skriver den nya regeringen att man kommer att justera Vakes uppgifter och målsättning under hösten. Enligt regeringen ska fokus för Vakes verksamhet ligga på att "aktivera de befintliga innehaven" och "generera ny ekonomisk aktivitet i Finland".

Vake grundades av regeringen Sipilä år 2016. Samma år beslöt den dåvarande regeringen att flytta över statsägda aktier för 2,4 miljarder euro till det nya bolaget.

Fakta

Regeringsprogrammet om Vake

I regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes (SDP) regering står följande om statens utvecklingsbolag Vake:

"Det statliga ägandet ska vara ett verktyg för aktiv samhällsförnyelse. Kapitalet i bolagsinnehaven är så betydande att det bör användas för att generera mer tillväxt och sysselsättning än i nuläget. Kapitalanvändningen ska effektiviseras genom statens ägarstyrning, inte bara för att aktivera de befintliga innehaven, utan också för att generera ny ekonomisk aktivitet i Finland. Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy spelar här en viktig roll. Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:s uppgifter och mål ska under hösten 2019 justeras så att de stöder målen i regeringsprogrammet."

Pippi skuttar omkring på Finns sommarteater

Pippi Långstrump, Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, är en av Astrid Lindgrens mest kända och populära figurer. Sommaren 2019 skuttar hon omkring på Finns sommarteaters (tidigare Glims sommarteater 1973-2005) scen i Esbo till Georg Riedels välkända musik. Senast spelades Pippi på Finns år 2006 och det var alla tiders publiksuccé på sommarteatern med nästan 6000 åskådare! Då spelades huvudrollen av Josefin Silén, som sedan dess utbildat sig till musikalartist i Sverige och i höst spelar Esmeralda i Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri. 29.3.2019 - 07.54