Statens revisionsverk: Regeringen bör granska alternativet att öka skuldsättningen

Statens revisionsverk varslar för kortsiktig ekonomisk politik – sålda tillgångar ger ingen avkastning. Bild: SPT

Staten förlorar sina inkomstkällor på lång sikt om tillgångarna säljs för att finansiera utgifter.

Statens revisionsverk har överlämnat sin årsberättelse till riksdagen. I ett pressmeddelande skriver revisionsverket att staten inte enbart ska beakta statsskulden utan också statens tillgångar, då man bedömer statens ekonomiska ställning. Tillgångarna är ungefär lika stora som statsskulden.

Antti Rinnes (SDP) regerings beslut att sälja statens egendom för att finansiera sina utgifter har väckt debatt, också mellan regeringspartierna.

Revisionsverket skriver att när tillgångarna har sålts så upphör också inkomsterna från dem. När staten överväger att sälja egendom för att finansiera utgifter eller investeringar "så bör den också granska andra alternativ, till exempel att ta skuld".

– I politiken konkurrerar kortsiktiga och långsiktiga mål om samhällets uppmärksamhet. Folk dras till snabba, spektakulära och slagkraftiga löften i politiken, säger Tytti Yli-Viikari, generaldirektör för revisionsverket, i pressmeddelandet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning