Statens revisionsverk efterlyser helhetsbild av sysselsättningsåtgärderna – skulle ge större effekt

Revisionsverket vill ha regelbundna rapporter från finansministeriet, arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet om vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå sysselsättningsmålet. Bild: Pixabay/SPT

Flera ministerier förbereder åtgärder som ska öka sysselsättningen men det saknas en helhetsbild, påpekar statens revisionsverk.

Statens revisionsverk har letat men inte funnit någon helhetsbild för finansministeriets, arbets- och näringsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets sysselsättande åtgärder.

Revisionsverket efterlyser en heltäckande bild av sysselsättningsåtgärderna, och deras effekter på såväl de offentliga finanserna som på människors inkomster.

En helhetsbild av olika sysselsättningsåtgärder skulle bidra till att de planerade åtgärderna blir mer ändamålsenliga och verkningsfulla.

Omöjligt att följa upp regeringen Sipiläs åtgärder

Under statsminister Juha Sipiläs regeringsperiod vidtogs flera olika åtgärder för att förbättra sysselsättningen. Det har, enligt Revisionsverket, ändå inte varit möjligt att utvärdera deras effekter på ett tillförlitligt sätt i efterhand då det samtidigt gjordes flera förändringar som berörde alla överlag.

– Sysselsättningsåtgärder påverkar de offentliga finanserna mestadels indirekt och har ofta en fördröjd effekt. Därför vore det bra att utvärdera vilka balanseringsmål för de offentliga finanserna man kan koppla till sysselsättningspolitiken, säger överrevisor Pälvi Polojärvi i ett pressmeddelande.

Vill att ministerier regelbundet rapporterar

Samtidigt påpekar man att sysselsättningsgraden inte säger allt om saldot i de offentliga finanserna: kvaliteten på sysselsättningen har betydelse när man bedömer dess effekt på de offentliga finanserna.

– Deltidsarbete eller arbete som ger otillräcklig utkomst balanserar inte de offentliga finanserna lika bra som ett heltidsarbete där inkomstnivån är hög. Intaget av skatt på förvärvsinkomster påverkas av lönenivån och lönesumman likaväl som av antalet sysselsatta, påpekar Polojärvi.

Revisionsverket vill att finansministeriet, arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet regelbundet publicerar en sammanfattning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå sysselsättningsmålet.

Syftet är att sammanställa åtgärderna och bedöma deras kostnader samt effekter på sysselsättningen och inkomsterna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning