Staten vill utreda skilsmässobarnens boende

Social- och hälsovårdsministeriet vill utreda hur skilsmässobarnen påverkas av att bo växelvis hos vardera föräldern.

Enligt finsk lag kan ett barn till frånskilda föräldrar vara folkbokfört på endast en hemadress, trots att barnet alternerar mellan två hem och bor turvis hos mamman och pappan. Nu vill en arbetsgrupp på Social- och hälsovårdsministeriet utreda hur barns växelvisa boende påverkar utbetalningen av samhälleliga tjänster och förmåner.

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko tillsatte på fredagen en arbetsgrupp som ska utreda frågan. Enligt ministeriets pressmeddelande vill man bena ut hur till exempel rätten till bostadsbidrag, skoltransport, hälsovårdstjänster och andra samhälleliga förmåner påverkas av det växelvisa boendet. Situationen kan försvåras ytterligare ifall föräldrarna bor i olika kommuner.

Arbetsgruppen ska utreda hur lagstiftningen beaktar det växelvisa boendet och hur vilka paragrafer som borde uppdateras. Arbetsgruppen förväntas presentera konkreta förslag till lösningar på de problem som uppkommer i betalningen av förmåner till familjer som har delad vårdnad av barnen. Utredningen förväntas bli klar senast i slutet av mars denna vår.

Enligt Statistikcentralens siffror från 2016 fanns det omkring 52 000 finländska nyfamiljer och 153 000 familjer där barnen officiellt bor med den ena föräldern.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03