Staten stärker sitt grepp om stålbolaget SSAB – aktier överförs i statens direkta ägo

"Vi agerar som en aktiv och ansvarsfull ägare”, säger Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP). Bild: Erik Sandström/SPT

Solidiums aktieinnehav i stålbolaget SSAB överförs till statens direkta ägo som en följd av regeringens klimatpolitik.

Det statsägda aktiebolaget Solidiums aktieinnehav i stålbolaget SSAB ska överföras till statens direkta ägo. Det beslutade statsrådets finanspolitiska ministerutskott på tisdagen.

Aktierna överförs till statsrådets kanslis ägarstyrning. Enligt Europa- och ägarstyrningsministerminister Tytti Tuppurainen (SDP) ska beslutet bidra till att nå regeringens klimatmål.

Regeringens mål är att Finland ska bli koldioxidneutralt senast år 2035. Aktieöverföringen ska påskynda omställningen till koldioxidfri produktion vid SSAB:s stålfabrik i Brahestad.

"I enlighet med det strategiska intresse som Arbets- och näringsministeriet definierat vill finska staten påskynda SSAB:s omställning till fossilfri ståltillverkning tillsammans med bolagets svenska ägare. Vi agerar som en aktiv och ansvarsfull ägare", säger Tuppurainen i ett pressmeddelande.

Solidium är den tredje största ägaren i bolaget med ett aktieinnehav på 6,3 procent och ett röstetal på 8,0 procent.

År 2020 var bolagets omsättning 6,5 miljarder euro och sysselsatte cirka 14 000 personer.

I Finland finns produktionsanläggningarna i Brahestad och Tavastehus.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning