Staten satsar 10,5 miljoner euro på servicesedlar nästa år

Pilotprojektet med användningen av servicesedlar i social- och hälsovården fortsätter också nästa år. Med en servicesedel kan man boka tid hos en privat serviceproducent. Bild: SPT/Pressbild

Pilotprojektet med användningen av servicesedlar i social- och hälsovården fortsätter också nästa år, uppger Social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

Social- och hälsovårdsministeriet förlänger de regionala pilotprojekten som förlitar sig på servicesedlar i social- och hälsovården. Pilotprojekten får nya anslag på sammanlagt 10,5 miljoner euro.

Grundtanken med servicesedlar är att främja valfriheten inom social- och hälsovården så att enskilda patienter får servicesedlar för att köpa tjänster också hos privata serviceproducenter.

Det statliga pilotprojektet pågår i tio olika landskap runtom i landet. Valfriheten testas för grundläggande social- och hälsovårdstjänster och inom mun- och tandvården. Omkring 35 000 personer har hittills berörts av pilotprojektet.

Enligt den uppdaterade tidtabellen upphör försöket med servicesedlar i slutet av oktober nästa år. De kommuner, landskap och samkommuner som deltar i pilotprojektet nästa år betalar 20 procent av kostnaderna själva medan staten står för återstoden av alla utgifter.

Bland andra Vasa stad, Samkommunen Mellersta Nylands social- och hälsovård och Tammerfors stad deltar i pilotprojektet.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39