Staten satsar 10,5 miljoner euro på servicesedlar nästa år

Pilotprojektet med användningen av servicesedlar i social- och hälsovården fortsätter också nästa år. Med en servicesedel kan man boka tid hos en privat serviceproducent. Bild: SPT/Pressbild

Pilotprojektet med användningen av servicesedlar i social- och hälsovården fortsätter också nästa år, uppger Social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

Social- och hälsovårdsministeriet förlänger de regionala pilotprojekten som förlitar sig på servicesedlar i social- och hälsovården. Pilotprojekten får nya anslag på sammanlagt 10,5 miljoner euro.

Grundtanken med servicesedlar är att främja valfriheten inom social- och hälsovården så att enskilda patienter får servicesedlar för att köpa tjänster också hos privata serviceproducenter.

Det statliga pilotprojektet pågår i tio olika landskap runtom i landet. Valfriheten testas för grundläggande social- och hälsovårdstjänster och inom mun- och tandvården. Omkring 35 000 personer har hittills berörts av pilotprojektet.

Enligt den uppdaterade tidtabellen upphör försöket med servicesedlar i slutet av oktober nästa år. De kommuner, landskap och samkommuner som deltar i pilotprojektet nästa år betalar 20 procent av kostnaderna själva medan staten står för återstoden av alla utgifter.

Bland andra Vasa stad, Samkommunen Mellersta Nylands social- och hälsovård och Tammerfors stad deltar i pilotprojektet.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning