Staten säljer Sampoaktier för en halv miljard euro – börskursen faller

Genom att sälja cirka en femtedel av vårt Sampo-innehav balanserar vi vår portfölj, men vi är fortsättningsvis en betydande ägare i bolaget, säger vd Antti Mäkinen. Bild: Pentti Hokkanen/Pressbild

Statens ägarbolag Solidium har sålt aktier i finanskoncernen Sampo till ett värde av 458 miljoner euro. Pengarna ska användas till att finansiera tidigare aktieköp som gjorts med lånade pengar.

Affären omfattar 11 miljoner A-aktier i Sampo som Solidium sålt till finländska och internationella institutionella placerare genom ett så kallat accelererat auktionsförfarande. Försäljningen innebär att Solidiums ägarandel i Sampo minskar från 10 till 8 procent av de utestående aktierna, och från 9,9 procent till 7,9 procent av rösterna.

Enligt vd Antti Mäkinen såldes aktierna för att finansiera tidigare aktieköp som gjorts med lånade pengar. Det gäller Nokian Renkaat, där Solidium köpte 5,1 procent av aktierna för knappt ett år sedan. Under hösten ökade Solidium också sin ägarandel i Konecranes från 7,4 till 8,4 procent.

– Vid årsskiftet hade vi därför cirka 330 miljoner euro i skuld. Den täcks nu med intäkterna från försäljningen av Sampoaktierna. Vår princip är att köp av nya aktier ska finansieras med försäljning av gamla aktier. Men det går inte alltid att tajma och då brukar vi ta lån som vi sedan kvitterar bort när det finns möjlighet.

Regeringen planerar försäljning

När statsbudgeten presenterades i höstas meddelade regeringen att statlig egendom för cirka 1 miljard euro ska säljas ut, och att intäkterna användas till så kallade framtidsprojekt, såsom infrastruktursatsningar. Enligt Mäkinen har Solidiums Sampoförsäljning ingen koppling till regeringens planer.

– Just nu vet vi inte exakt vilka planer regeringen har. Staten har många sätt att förvalta sin egendom, inte enbart via Solidium.

Fram till i fjol hade Sampo höjt sin vinstutdelning tio år i rad. I oktober meddelade bolaget att man överger kutymen med årliga höjningar. En orsak var Nordeas beslut att sänka sin utdelning i enlighet med nya finansiella mål. Det här betyder mindre pengar också till Sampo, som är Nordeas största ägare.

– Gärna hade vi ju haft kvar utdelningen från de sålda Sampoaktierna, men vi hoppas att våra nya investeringar också ger bra utdelning.

Enligt Mäkinen balanserar försäljningen av Sampoaktierna Solidiums portfölj, där Sampo tack vare en positiv utveckling kommit att stå för nästan en tredjedel av värdet. Att försäljningen gjordes just nu beror enligt Mäkinen på att marknaden bedömdes vara tillräckligt stark – det vill säga att det fanns efterfrågan på aktierna – för att de inte skulle tappa i värde. En stor aktieaffär i en svag marknad gör att aktiekursen dyker, åtminstone tillfälligt. På onsdagen backade Sampoaktien med nästan 2 procent på Helsingforsbörsen.

Aktivare roll

Solidium har de senaste åren tagit en allt aktivare ägarroll, vilket var ett önskemål från den tidigare statsministern Juha Sipilä (C) som i början av sin period var ansvarig för statens ägarstyrning. Det var under den här perioden Antti Mäkinen rekryterades. Under de tre senaste åren har förändringarna i Solidiums portfölj varit klart större än fram till dess.

Enligt Mäkinen har man också byggt upp en annan aktivitet gentemot bolagen. I dag har Solidium representanter i fem börsbolagsstyrelser, och efter vårens bolagsstämmor förhoppningsvis i sju bolag. Tidigare var antalet noll.

Statens ägarbolag Solidium äger minoritetsandelar i 13 nationellt sett viktiga börsnoterade bolag. Deras sammanlagda värde är omkring 7 miljarder euro.

Sampo är Solidiums värdemässigt största innehav följt av Stora Enso och Elisa.

Förutom ägandet via Solidium, äger finska staten aktier direkt i Altia (36 %), Finnair (56 %), Fortum (51 %) och Neste (44 %). Värdet på statens direkta innehav i börsbolag är drygt 22 miljarder euro. Dessutom äger staten, helt eller delvis, en rad icke-noterade bolag såsom Alko, Finavia, Fingrid, Gasum, Patria, Posti, Terrafame, Veikkaus, VR och Yle.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning