Staten lovar miljoner till snabbare tåg – men första snabba tåget startar inte på över ett decennium

Regeringen Rinne hinner bara med planeringen av de stora tågsatsningarna, säger trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

Regeringen Rinne friar till kommunerna om jättesatsningarna på tågtrafiken. Men några snabba rälsbyggen ska finländarna inte räkna med.– Det handlar om byggen som står klara tidigast på 2030-talet, säger trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin (SDP).

Konkurrensen om de statliga tågsatsningarna är stor. Så gott som alla regioner i Finland har lagt in önskemål till regeringen om bättre rälstrafik och behovet för prioritering är stort.

På tisdagen informerade trafik- och kommunikationsminister Sanna Marin (SDP) om regeringens färska beslut om hur man går vidare.

Bland de planerade satsningarna finns framför allt snabbare förbindelser från Helsingfors till Åbo och Tammerfors samt nya förbindelser från Helsingfors till östra Finland via Borgå.

Det regeringen nu gör är att lova hälften av pengarna för planeringen förutsatt att kommuner och andra offentliga aktörer också träder in med ungefär hälften av pengarna.

Det är framför allt planeringen av de snabbare förbindelserna till Åbo och Tammerfors som går framåt redan i höst. Tanken är att man grundar två planeringsbolag, ett för Åbobanan och ett för Tammerforsbanan. Planeringsbolagen kapitaliseras av staten med kring 110 miljoner euro.

EU-stöd kommer också att vara aktuella i den processen, säger Marin. Tidigare har man befarat att Finland är för sent ute. Följande budgetperiod med nya ansökningar inleds 2021.

Regeringen lämnar också dörren öppen för privata finansiärer, men Marin är skeptisk till att sådana uppenbarar sig i planeringsskedet.

För tågbanan österut via Borgå gäller fortsatta utredningar. Här finns flera alternativ där banan skulle gå via Borgå till Lovisa och Kotka, eller så från Borgå till Kouvola. En ny utredning ska vara klar på våren och efter det ska regeringen ta ställning till alternativen.

Byggbeslut handlar dagens beslut inte om.

– Sådana beslut hinner den här regeringen knappast fatta, säger Marin som säger att byggbesluten kommer att ligga på kommande regeringars bord.

Ett undantag är kanske stadsbanan i Esbo som är en del av den snabbare förbindelsen mot Åbo. Planeringen är långt hunnen och förlängningen av stadsbanan från Alberga till Köklax kan därför bli aktuell tidigare.

Andra tågsatsningar som förbättringen av avsnittet Seinäjoki–Vasa behandlas av regeringen senare i höst.

Artikeln uppdateras.

Staten söker samarbetsparters, främst kommuner, som vill finansiera planeringen av de nya Tammerfors- och Åbobanorna. Planeringen av den så kallade Finlandsbanan mot Tammerfors beräknas kosta 150 miljoner euro och Åbotåget 75 miljoner euro. Staten lovar kapitalisera de nya bolagen med kring hälften av de summorna.

En ny utredning om nya tågbanor österut från Helsingfors startas och den ska ligga till grund för senare beslut. Alternativen är tre. Ett alternativ är en bana från Helsingfors till Borgå och vidare till Kotka och Luumäki. Andra alternativen är att banan fortsätter till Kouvola från Borgå, eller att en ny sträckning byggs från Lahtis till Heinola och vidare till S:t Michel.

De preliminära totala kostnaderna beräknas till 5,5 miljarder euro för Finlandsbanan och 2,4–2,8 miljarder euro för Åbotåget. Kostnaden för banan österut beror på bansträckningen.

Källa: HBL-SPT

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning