Staten hoppas på Talvivaaras uran

Utvinnas eller inte? Malmanrikningsavfallet från Terrafamegruvan innehåller uran. Bilden är från läckaget vid gruvan 2012. Bild: Lehtikuva/Kimmo Rauatmaa

Gruvan i Talvivaara ville utvinna uran redan för flera år sedan. Sedan kom de ekonomiska bekymren. Terrafame som tagit över verksamheten vill nu göra gruvan till en av Europas stora uranproducenter.

Terrafames vd Joni Lukkaroinen har sagt att en tillståndsansökan till statsrådet för att utvinna uran kan bli aktuell redan i år.

Statsrådet har redan en gång gett klartecken för uranproduktionen vid gruvan, i mars 2012. Tillståndet beviljades då fram till 2054.

Högsta förvaltningsdomstolen, som behandlade ärendet efter att privatpersoner och naturskyddsorganisationer lämnat in besvär mot statsrådets beslut, var ändå av annan åsikt. Domstolen hänvisade till Talvivaaras växande ekonomiska bekymmer. Ärendet skickades tillbaka till regeringen för ny behandling.

Gruvbolaget Talvivaara ansökte sedan om företagssanering i november 2013 och om konkurs i november 2014. Samarbetspartnern kanadensiska Cameco som investerat över 50 miljoner euro i uranproduktionen fick se sina pengar gå förlorade.

Staten tog över verksamheten 2015 och äger i dag över 80 procent av gruvverksamheten i Sotkamo genom företaget Terrafame. Redan i fjol signalerade Terrafames ledning att uranproduktionen är en del av företagets framtidsplaner. Det handlar om en utvinning på kring 200 000 kilogram per år. Uranet skulle utvinnas som en biprodukt vid sidan om huvudprodukterna nickel och zink.

Terrafame har miljötillstånd för uranutvinningen. Dessutom väntar företaget på beslut av strålsäkerhetscentralen Stuk för att få inleda provutvinning i mindre skala.

I ett senare skede ska statsrådet säga sitt, förutsatt att Terrafame lämnar in en ansökan. Sannolikt hamnar ett beslut av statsrådet i Högsta förvaltningsdomstolen, precis som 2013.

Bredare diskussion behövs

Suomen luonnonsuojeluliittos lokalorganisation i Kajana var en av dem som lämnade in besvär 2013, och som då fick rätten på sin sida.

Antti Lankinen, gruvansvarig vid Suomen luonnonsuojeluliitto i Kajana, hoppas på en bred samhällsdiskussion.

Han ser risker i att diskussionen mestadels handlar om enskilda tillstånd. I stället borde frågan upp på en demokratisk nivå där medborgarna får säga sitt.

– Ska Finland bli den stora uranproducenten i Europa, frågar Lankinen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning