Staten erbjuder nytt garantiprogram för rederier – hjälper inte Wasaline som blir av med direktstöd

– Vi har ingen nytta av statens garantiprogram, säger Wasalines vd Peter Ståhlberg. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Genom ett nytt garantiprogram beviljar staten garantier för rederier som transporterar varor som är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen och som har hamnat i ekonomiska svårigheter till följd av coronakrisen. Försörjningsberedskapscentralens direkta fraktstöd upphör.

EU-kommissionen godkände i onsdags ett statligt garantiprogram för rederibolag. För tillfället stöds sju färjor ekonomiskt av Försörjningsberedskapscentralen. Det var i mars som centralen meddelade att de inför ett tre månader långt fraktstöd för rederier. Det upphör den 18 juni.

– Stödet var en nödåtgärd för att täcka upp för rederiernas ekonomiska förluster. Vi har dock inte tillstånd från EU-kommissionen att fortsätta med det, säger Sauli Savisalo, direktör på Försörjningsberedskapscentralen.

Statens nya garantiprogram beviljar garantier för rederier som transporterar varor som är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen och som har hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronakrisen.

– De rederibolag som bedriver frakttrafik som är viktig med tanke på försörjningsberedskapen kan ansöka om garantin. Garantier kan inte beviljas om bolaget haft ekonomiska svårigheter redan innan coronakrisen. Med garantiprogrammet vill vi försäkra oss om att bolagen klarar sig genom krisen, säger Pauli Kariniemi, finansråd på Finansministeriet.

– Garantierna tryggar finansieringen av de här bolagens driftskapital under coronakrisen. Staten kan bevilja borgen som säkerhet för banklån eller återbetalningar av arbetspensionsavgifter.

Hjälper inte Wasaline Wasaline, som kör rutten Vasa–Umeå, meddelade i onsdags att man inleder nya samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen. Största delen av personalen är permitterad sedan tidigare på grund av coronasituationen.

– Vi har ingen nytta av statens garantiprogram. Garantiprogrammet är nog viktigt för rederinäringen som helhet, men vi är ett skuldfritt bolag, säger vd Peter Ståhlberg.

Wasaline går nu med gods och arbetsresenärer, men den huvudsakliga inkomstkällan har varit fritidsresor. Resebegränsningarna har satt stopp för det.

– Passagerartrafiken har stått för 60 till 70 procent av vår verksamhet, på somrarna till och med 80 till 90 procent. Nu när vi har tappat det är det jättetufft.

Med hjälp av Försörjningsberedskapscentralens direktstöd har Wasaline klarat sig relativt nära ett nollresultat under våren.

– Vi har lyckats hålla i gång trafiken tack vare stödet. Men även om reserestriktionerna lättar så kommer ju inte resandet i gång genast. Nu har vi hårda tider och jag tycker att det behövs ett fortsatt stöd som täcker förlusterna. Vi fortsätter att köra vår rutt så länge det går, vi gör vårt yttersta för att fortsätta. Vi har stark likviditet i bolaget så vi kan antagligen härda ut till nästa sommar. Rederiet står nog kvar, men vi går förstås på minus.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning