Starten för kärnkraftverket Olkiluoto 3 skjuts upp – igen

De tre kärnkraftsreaktorerna vid Olkiluoto med den tredje reaktorn längst till vänster. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Kraftverket är redan tio år försenat. Nu skjuts starten upp ytterligare ett år. Det kan stå byggentreprenören dyrt.

Den tredje kraftverksenheten vid Olkiluoto i Euraåminne söder om Björneborg ska enligt en uppdaterad plan börja producera el i juli 2020, skriver energibolaget Pohjolan voima i ett pressmeddelande.

Pohjolan voima är majoritetsägare i Industrins kraft Ab (TVO) som driver kärnkraftverket.

Kraftverket ska enligt den uppdaterade planen kopplas till det nationella elnätet i april 2020. Enligt tidigare besked var det tänkt att kraftverket skulle börja leverera energi i januari 2020.

Den tredje reaktorn vid Olkiluoto var ursprungligen planerad att stå färdig 2009. Driftstarten sköts första gången upp redan i ett tidigt skede efter byggstarten 2005 och har därefter flyttats fram ett otal gånger. Problem har förekommit såväl i färdigställda konstruktioner som i själva planeringen av bygget och projektet.

Kraftverkets beställare TVO och entreprenören Areva har under flera år stridigt om ersättningarna för förseningarna. Parterna förlikades i mars 2018. Man kom då överens om att Areva ersätter TVO för tre års förseningar. Ersättningssumman är 450 miljoner euro.

I överenskommelsen står också att om kraftverket inte är färdigt vid utgången av 2019 kan Areva tvingas betala ytterligare 400 miljoner euro i ersättning.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning