Starkt ledarskap behövs för att inte jaga ofarlig gas

Jag skulle rekommendera alla politiker och journalister att repetera skolans lära om fotosyntesen.

Christina Gestrin efterlyser i sin söndagsanalys (HBL 8.3) starkt ledarskap för klimatarbetet. Det understöder jag och när det gäller miljön finns det mycket att göra ännu. Men att jaga koldioxid hör inte hit och därför behöver vi ett starkt ledarskap som förstår koldioxidens roll i naturen. Jag skulle rekommendera alla politiker och journalister att repetera skolans lära om fotosyntesen, som ju liksom alla vet är grunden för allt liv på jorden.

Genom fotosyntesen producerar växterna glukos för att växa och syre för atmosfären. Input är solljus, vatten och koldioxid. Ju mera av någon av dessa dess bättre växer det, och ju mindre dess sämre. Dessutom fungerar det så att ju mera koldioxid växterna får dess längre rötter får de och klarar sig med mindre vatten. Därför har vi i dag en betydligt grönare planet än för 50 år sedan, vilket är vetenskapligt konstaterat.

Koldioxiden är ju en helt osynlig, luktfri och ofarlig gas, men om halten underskrider 200 ppm (parts per million, det vill säga miljondelar, alltså 0,02 procent) får vi allvarliga problem och under 150 ppm dör vi alla. Därför är det bara en fördel om halten stiger lite och att det blir lite varmare med därtill kommande längre odlingssäsong är heller ingen nackdel. Observera att det inte förekommer några allvarliga "biverkningar" av denna ökning. Till exempel säger statistiken att antalet tropiska stormar och orkaner inte har ökat vare sig i antal eller styrka. Ytan som årligen brinner har stadigt minskat under de senaste 120 åren och klimatrelaterade dödsfall har drastiskt minskat under samma period.

Samtidigt har andelen människor som lever i extrem fattigdom drastiskt minskat, bara under de senaste 30 åren från drygt 30 till under 10 procent. Det finns säkert en massa orsaker till detta, men en stor faktor är definitivt tillgänglig billig och pålitlig energi, som ju är grunden för vår höga levnadsstandard i bland annat Finland.

Nu behövs ett starkt ledarskap för att förhindra att vi spenderar en massa miljarder av våra skattepengar på att jaga en totalt ofarlig gas. Samtidigt tycker jag att det behövs ledarskap att förstå att IPCC enbart har som uppgift att undersöka mänsklig påverkan på klimatet. IPCC forskar inte i solstrålningens, solfläckarnas, solmagnetismens, kosmiska strålningens, molnbildningens, jetströmmarnas eller oceanernas (och dess otaliga strömmar med mycket korta och mycket långa cykler) inverkan på klimatet. För att inte tala om jordens cykliskt ändrade bana runt solen och jordens axellutnings cykliska ändring (Milankovitch-cyklerna), de övriga planeternas inverkan samt vårt solsystems rotation och förhållande till övriga solsystem. Det finns en massa komplexa system som inverkar på klimatet!

Att därför påstå att det mänskliga utsläppet av koldioxid, som består av cirka 5 procent av 400 ppm, det vill säga 20 ppm som är lika med 0,002 procent av atmosfärens innehåll, styr hela klimatet är mer än förmätet. Därför behövs det nu starkt ledarskap, men vem tar ledningen? Jag hoppas Finland!

Rune Lundgren, diplomingenjör, Sibbo

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning