Starka trenden: Svenska skolor flyttar in på tvåspråkiga skolcampus

Nickby hjärta öppnades för eleverna i Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu 2016. Under de närmaste åren kommer flera kommuner att följa Sibbos exempel med nya gemensamma skolhus för svenska och finska skolor. Bild: Kristoffer Åberg

Tusentals elever och lärare flyttar in på nya tvåspråkiga skolcampus under de närmaste åren. Språkpolitik är inte den starkaste drivkraften bakom trenden.

De flesta nya skolbyggnader som byggs för svenskspråkiga elever under de närmaste åren kommer att finnas på skolcampus där också finska skolor ingår. Det visar HBL:s granskning av läget i de tvåspråki...