Starka svenska skrivningar

Partiledarna i rulltrappan på centrumbiblioteket Ode, på väg till presskonferens om regeringens presskonferens. Bild: Cata Portin

Regeringsprogrammet innehåller många positiva skrivningar om svenskan och tvåspråkigheten. Studentsvenskans öde är ändå oklart.

Vi som värnar om det tvåspråkiga Finland har anledning att vara glada och lättade med den kommande regeringens program.

Regeringen skriver ut att det finns behov att stärka båda nationalspråkens ställning. Båda språken behöver faktiskt stöd, finskan är illa ute bland annat som vetenskapsspråk. Men svenskan i Finland är givetvis svagare och betydligt mer utsatt än finskan.

Den största överraskningen i regeringsprogrammet är veckoslutets nyhet om att det andra inhemska språket ska bli obligatoriskt i studentexamen. Från och med 2005 slopades obligatoriet för det andra inhemska. Det har lett till att antalet finskspråkiga elever som skriver svenskan i studentexamen på tio år halverades. Trots att riksdagen 2004 då beslutet fattades också godkände en kläm om att man ska följa med utvecklingen har ingenting konkret gjorts. Det är en bidragande orsak till att kunskaperna i svenska bland finskspråkiga har rasat.

Tyvärr var nyheten om att det blir obligatoriskt med det andra inhemska i studentexamen lite förhastad. Regeringen förbinder sig att med snabb tidtabell utarbeta ett program som främjar inlärningen av det andra inhemska i skolan. Det är bra. Trots att språkundervisningen håller på att utvecklas från att pränta in grammatikaliska regler till att kunna prata språk finns det ännu mycket att göra. Det gäller svenskan i finska skolor men i hög grad också finskan i enspråkigt svenska områden. För alla elever är det en rikedom att kunna svenska respektive finska – det har de konkret nytta av senare i livet.

Men om studentexamen står det så här: "Regeringen sätter som mål att införa det andra inhemska språket som obligatoriskt ämne i studentexamen."

Det är en positiv överraskning att frågan alls finns med i programmet. Formuleringen att det handlar om ett "mål" är ändå svagare än om det hade varit ett klart beslut.

SFP betecknar formuleringen som stark, men inom SFP finns de som tvivlar och inom andra partier är tvivlet större.

Studentexamen kommer i alla fall att förändras enligt ett tidigare beslut. De som inleder sina gymnasiestudier i höst ska skriva fem ämnen. Modersmålet är fortfarande det enda obligatoriska, men tre av ämnena ska väljas av en grupp på fyra ämnen, där också det andra inhemska ingår. Det här betyder att ett steg från total valfrihet redan har tagits. Det förbättrar möjligheterna att faktiskt göra det andra inhemska språket obligatoriskt.

En säker och konkret förbättring är att Vasa centralsjukhus blir det trettonde sjukhuset som får omfattande jour.

Andra positiva skrivningar handlar om att uppdatera den nationalspråksstrategi som godkändes under den förrförra regeringsperioden. Meningen är att trygga allas rätt till service på nationalspråken och att förbättra språkklimatet. Folktingets ställning stärks, också ekonomiskt. Under regeringen Sipilä var Folktinget illa ute eftersom dess anslag skars ned.

När det gäller tjänster inom social- och hälsovården öppnar regeringen för särlösningar för att trygga högklassiga och kundorienterade tjänster jämlikt på båda språken.

Ålands ställning och behov uppmärksammas genom att lova att kontakten mellan riket och Åland ska ske på svenska och det visserligen självklara att statens alla föreskrifter och anvisningar som gäller Åland ska utfärdas också på svenska.

Också samiskan, romani, karelskan och teckenspråk, även det finlandssvenska, uppmärksammas.

Redan i inledningen erkänns svenskans betydelse i form av att nationalspråken finska och svenska gör att Finland är en del av den nordiska gemenskapen.

Det är uppenbart att fempartiregeringen har betydligt större intresse och förståelse för det tvåspråkiga Finland än regeringen Sipilä. SFP kan inte ensamt trygga svenskans ställning, det behövs också andra partier.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning